Kontakt

MPO Sp. z o.o.
Ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok
NIP 542-020-10-38


Infolinia
tel. (85) 676 83 00

ZAMÓWIENIA KONTENERÓW
kom. 668 329 127
tel. (85) 676 83 01
tel. (85) 676 83 02

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
REKLAMACJE
Informacje o harmonogramach

tel. (85) 676 83 33

Numer BDO:
000012224
...więcej

Dotacje unijne


           
        Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje udzieliła firmie dotacji w wysokości 64 687,98 zł (30% dofinansowania) na “Zastosowanie nowoczesnych technologii w zakresie badań technicznych pojazdów”. Wypłata dotacji nastąpiła w listopadzie 2006 r. Wydatki kwalifikowane – uniwersalna linia diagnostyczna do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

        Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, udzieliła w ramach PHARE 2003 Regionalnego Programu Wsparcia MSP – Przedsiębiorczość w Polsce Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dotacji w wysokości 84 442,20 zł (50% dofinansowania) dla MPO Sp. z o.o. w Białymstoku na "Uruchomienie Mobilnego Punktu Odbioru Odpadów poprzez zakup specjalistycznego sprzętu" zgodnie z umową wsparcia nr 2003/004-379/05.04/08/0017. Wypłata dotacji nastąpiła w marcu, maju i sierpniu 2006 r. Wydatki kwalifikowane – zakup samochodu specjalnego do odbioru odpadów, kontenera z ramieniowym mechanizmem załadowczym oraz kontenera asenizacyjnego.

        Firma otrzymała również dotację z PARP na uzyskanie Certyfikatu         ISO udzielane w ramach realizacji ”Kierunków działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw”. W kwietniu 2003 r. otrzymaliśmy Certyfikat, a w czerwcu dotację z PARP na uzyskanie Certyfikatu ISO w wysokości 12 720,00 zł.

       
        MPO Sp. z o.o. w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w maju 2009 r. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na „Uruchomienie nowoczesnego systemu monitoringu spalin”. W wyniku wdrożenia projektu firma będzie posiadała jeden z najnowocześniejszych instalacji do monitorowania spalin w Polsce. Kwota dotacji to 259 251,50 zł.