Harmonogramy wywozu 2019   |     |   Kontakt   |  
  Kontakt

MPO Sp. z o.o.
Ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok
NIP 542-020-10-38


CENTRALA
tel. (85) 676 83 00

ZAMÓWIENIA KONTENERÓW
tel. (85) 676 83 01
tel. (85) 676 83 02
kom. 668 329 127

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
REKLAMACJE
Informacje o harmonogramach

tel. (85) 676 83 33
...więcej

Oczyszczanie zaolejonej ziemi i glebyOczyszczanie zaolejonej ziemi i gleby


   Godziny otwarcia:
pon. - pt.   7.15-15.15
Kontakt tel. 85 676 83 59

Posiadamy decyzje na prowadzenie procesu odzysku odpadów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi metodą bioremediacji ex situ.
Odzysk prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami i dotyczy odpadów:
  • 17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancja ropopochodne - w ilości 3000 Mg/rok
  • 17 05 05* - urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi - w ilości      2000 Mg/rok